ĮKĖLIMASDomenai nuo 15 Lt Dedikuoti.lt serveriai Hostingas Serveriai.lt
 Referatai: Teisė
Administracinės teisės pažeidimai
Žmonijos visuomenė yra sudėtingų ir kartu vieningų santykių junginys. Todėl visuomenės funkcionavimo ir raidos būtina sąlyga yra šių santykių tvarkymas, jų reguliavimas. Visuomenės gyvenimas dažniausiai yra reguliuojamas tam tikrų taisyklių ir socialinių normų.

Šeimos teisė
ŠEIMOS TEISĖ. Vedybų sutartis: sutuoktinių turto teisinis režimas. Santuokos sudarymo faktas turi svarbias pasekmes ją sudariusiems asmenims. Viena iš jų – keičiasi sutuoktinių turto teisinis režimas, vadinasi visas turtas įgytas po santuokos sudarymo, tampa bendras. Toks yra pagrindinis principas, nustatytas LR Civiliniame kodekse. Tačiau sutuoktiniams suteikiama teisė pasinaudoti nauju teisiniu institutu Lietuvoje – vedybų sutartimi ir savo nuožiūra nustatyti turto teisinį režimą.

LAISVO PASLAUGŲ JUDĖJIMO ES TEISINIS REGULIAVIMAS
Laisvas paslaugų judėjimas Paslaugų rinkos integracija savo pobūdžiu iš esmės skiriasi nuo prekių rinkos integracijos. Romos sutartyje nebuvo numatyta, kokiomis priemonėmis ši rinka bus liberalizuota. Be to, ekonominiu požiūriu svarbiausioms paslaugoms (finansinėms, telekomunikacijų, pašto, transporto) sutartyje skirti atskiri skyriai, numatantys specifinius režimus ir išimtis.

Teisė ir valstybė
Teisės sampratos, teisės ir valstybės santykio klausimais Lietuvoje iki šiol buvo vengiama diskutuoti. Nors kardinaliai pasikeitė Lietuvos padėtis, Lietuvoje vyksta teisinė reforma, bet nekeičiamas visos teisės sistemos pagrindas – pats požiūris į teisę. Atrodo, kad šie klausimai vis dar laikomi reikšmingais vien teisininkams teoretikams. Bet teisės ir valstybės santykio klausimas nėra vien teorinis. Jo praktinės reikšmės esmė yra ta, ar valstybė yra susaistyta teisės, ar valstybei ir jos valdymo organams galioja visuomenei nustatyta tvarka, ar valstybė gali savo nuožiūra šią tvarką keisti . Teisės ir valstybės santykio klausimas iš tiesų yra svarbus.

Ūkinės asociacijos steigimas
Ūkinės asociacijos - Plačiai praktikuojama nekomercinės jungtinės veiklos organizavimo teisinė forma (sajungos, draugijos ir kt.). Asociacijos (lot. associatio - sujungimas) sąvoka plačiąja prasme traktuojama, kaip atskirų asmeninų arba organizacijių susijungimas bendrai ūkinei, politinei, kultūrinei ar kitai veiklai. Ūkinėmis asociacijomis vadinamos firmių (įmonių) ir individualių komercinės teisės subjektų savanoriškos sąjungos, sudaromos savo narių veiklai koordinuoti, jų komerciniams bei ekonominiams interesams atstovauti ir vykdyti kitas pagalbines funkcijas. Išskiriamos nacionalinės ir tarptautinės ūkines asociacijos (sąjungos).
Dabar naršo: asas5
^ Taisyklės / moksliukai 2.0 / info@moksliukai.lt
© 2012 / Variklis / Dizainas / Kūrimas ^Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas