ĮKĖLIMASDomenai nuo 15 Lt Dedikuoti.lt serveriai Hostingas Serveriai.lt
 Referatai: Chemija
Absorbcija
Teorinė dalis. Absorbcija – masės kaitos procesas, kai absorbtyvą (dujas ar garus) sugeria absorbentas (skystis). Tai grįžtamasis procesas, kuriame dalyvauja dvi fazės – dujinė ir skysta. Absorbcija plačiai taikoma naftos perdirbimo įmonėse, amoniakinio vandens gamyboje, dujų nuo kenksmingų priemaišų valyme ir kt. Absorbcijos procese pusiausvyra nusistovi, esant ilgalaikiam fazių sąlyčiui. Ji proklauso. Ji proklauso nuo temperatūros, slėgio absorbtyvo bei absorbento prigimties, proceso hidrodinaminių sąlygų.

Alfredas Nobelis
Alfredas Nobelis gimė 1833 metų spalio 21d. Stokholme. Jo tėvas, Imanuelis Nobelis buvo inžinierius ir išradėjas, pastatęs daug pastatų ir tiltų Stokholme. Ryšium su tuo, kad jo darbas buvo susijęs su statyba, jis eksperimentavo, bandė įvairias statybos technikas. Alfredo motina, Andrieta Ahlsel buvo kilusi iš turtingos šeimos. Kartą atsitikus nelaimei statybose, kurios pagrindas buvo kelios paskendusios baržos su statybinėm medžiagom, Imanuelis buvo įstumtas į bankrotą ir tais pačiais metais gimė Alfredas Nobelis.

Aliuminis
Aliuminis. Įvadas. Aliuminio savybės. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Aliuminio istorija. Aliuminio radimas ir gamyba. Aliuminio panaudojimas. Aliuminis ir jo tara. Aliuminis ir elektra. Aliuminis oro pramonėje. Ekologija. Aliuminis gyvuosiuose organizmuose. Aliuminio perdirbimas. Informacijos šaltiniai

Alkoholiai
Alkoholio vartojimas seniai yra viena iš pačių didžiausių žmonijos problemų. Anksčiau gerti alkoholį buvo tik vyrų “privilegija”, dabar, kaip bebūtų skaudu, svaiginasi moterys ir net paaugliai. Padidėjusiam alkoholinių gėrimų vartojimui didėlę įtaką turi ir prasta Lietuvos ekonominė padėtis. Dažnas nesusimąsto, kokį poveikį turi alkoholis jo organizmui, mato tik momentinius pakitimus - “apsinešimą”, apsvaigimą, “gerumo jausmą”. Tačiau mažai kas susimąsto, kokį iš pat pradžių nematomą, tačiau stiprų poveikį alkoholis daro jo organizmui, kad alkoholio vartojimas galbūt atsilieps senatvėje, o gal jos ir nebe sulauks.

Alkoholis ir jo žala
Alkoholiai ( arab. al kuhl - stibio milteliai ): 1.– angliavandenilių dariniai, organiniai junginiai, turintys molekulėje vieną arba kelis hidroksilus ( OH ), prijungtus prie sočiųjų anglies atomų; 2. šnek. spiritas, etilo alkoholis C2H5OH. Pagal hidroksilų skaičių molekulėje alkoholiai skirstomi į monohidroksilius, dihidroksilius ( glikolius ), trihidroksilius ( pvz.: glicerinas) ir polihidroksilius ( poliolius, pvz.: sorbitas ).

Alkoholis. Jo žala
Alkoholiai. Alkoholių cheminės savybės. Eteriai. Etilo alkoholis, arba etanolis, etilo spiritas. Alkoholiniai gėrimai. Metilo alkoholis, metanolis, arba medžio spiritas. Alkoholizmas. Naudota literatūra.

ALKRILAMIDO RADIKALINĖ POLIMERIZACIJA TIRPALE
Paskaičiuojamas reikiamas kiekis amonio persulfato ir ištirpinamas 5 ml distiliuoto vandens. Į reakcijos indą įpilama 100 ml akrilamido tirpalo, ten pat supilamas paruoštas amonio persulfato tirpalas. Gerai išmaišoma. Tiksliai su pipete pamatuojama 10 ml paruošto tirpalo ir su “Rheoster2” matuojama klampa. Likęs tirpalas šildomas 60 0C temperatūroje maišant. Stebimi ir aprašomi pakitimai (kada tirpalas pradeda klampėti). Matuojant klampą “Rheoste2”, rekcija Vykdoma taip pat 60 0C, kas vieną minutę užrašant aparato parodymus a (vėliau galima kas 4 minutes).  nebekintant 20 min. polimerizacijos reakcija nutraukiama. Iš rezultatų duomenų paskaičiuojama  klampa [Pa s] pagal formulę:

Aminai, amino rūgštys, baltymai
Aminai Amonio dariniai, kurių molekulėse vienas ar keli vandenilio atomai pakeisti angliavandenilių radikalais, vadinami aminais: CH3-NH2 metilaminas. Grupė NH2 vadinama aminogrupe. Cheminės savybės. Amino molekulių sandara primena amoniako molekulės sandarą, todėl šių medžiagų savybės panašios. Aminai turi stiprių bazinių savybių.

Atomo sandara
Erdvės dalis, kurioje rasti elektroną yra didžiausia tikimybė, vadinama elektrono orbitale. Valentiniai elektronai - elektronai, orbitalėse turintys didžiausią energiją. Periodai - periodinės elementų lentelės horizontalios eilės, grupės - vertikalūs stulpeliai. Periodo numeris sutampa su elektronų sluoksnių skaičiumi. Bendros metalų savybės: metalai linkę atiduoti valentinius elektronus ir virsti teigiamais jonais. Dauguma metalų reaguoja su rūgštimis, o metalų oksidai ir hidroksidai - su rūgštimis arba rūgštiniais oksidais ir sudaro druskas. Žemyn, į kairę stiprėja elementų metališkosios ir oksidų bazines sąvybės. Atomo spindulys - pusė atstumo tarp 2 vienodų atomų centrų.

Azotas, azoto rūgštis
5a grupės elementams būdingesnis teigiamas oksidacijos laipsnis. Perioduose oksido savybės stiprėja iš kairės į dešinč, didėjant elektro neigiamumui. AZOTAS Tai įnertiška vieninė medžiaga. Molekulinis atomų ryšys kovalentinis nepolinis. Ore 78% tūrio. Azotas reaguoja labai sunkiomis sąlygomis. Aukštoje temperaturoje reaguoja su metalais. 3Ca + N - Ca N AZOTO RŪGŠTIS Gaunamos Jonavoje. Gavimas : N + 3H - 2NH 4NH + 5O - 4NO + 6H O 2NO + O - 2NO 4NO + O + 2H O - 4HNO
Dabar naršo: lajmutis
^ Taisyklės / moksliukai 2.0 / info@moksliukai.lt
© 2012 / Variklis / Dizainas / Kūrimas ^Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas